Villa Dolorosa by Rebekka Kricheldorf

Villa Dolorosa by Rebekka Kricheldorf – October 2020

“Liviu Rebreanu” Company, Târgu Mureș National Theatre, Romania

Director: Theodor-Cristian Popescu

Stage Design & Costumes : Irina Moscu

Lighting Design & Video Mapping: Cristian-Gabriel Niculescu

Sound Design: Andrei Raicu

Photo Credit: Cristina Gânj, Cristian Gabriel Niculescu